Copyright

30. června 2010 v 21:29 | Hockeytown Blog | Blog

© Martin Užák: Hockeytown Blog, 2010-2015.
Umiestňovanie obsahu na iné stránky, jeho rozširovanie tlačou
a inými médiami je možné iba s písomným súhlasom autora.

Články

Texty, ktoré možno na tomto blogu nájsť, podliehajú autorskému zákonu, rozoznávajúcemu v rámci ich ďalšieho rozširovania niekoľko výnimiek. Základnou výnimkou v rámci ďalšieho rozširovania je ich využitie vo vzdelávacích procesoch. Ostatné výnimky sú úmerné druhu využitia, ktoré bolo užívané v textoch blogu (ide najmä o citácie a parafrázy informácií od iných autorov). Súčasti textov, ktoré sú externé (pochádzajúce z elektronických databáz alebo knižných a elektronických diel iných autorov), sú citované, a to prostredníctvom odkazu na pôvodný zdroj, alebo uvedením mena a diela autora. V iných prípadoch sú texty v únosnej miere parafrázované.

Najvážnejšie porušenie autorského zákona, prípadne duševného vlastníctva inej osoby, predstavuje nepodložené rozširovanie akýchkoľvek textových súčastí blogu, a to v hocakej forme. U informácií, ktoré sú na blogu citované alebo parafrázované, je nutné preukazovať duševné vlastníctvo pôvodného autora.

Fotografie

Fotografie, snímky, kresby a podobizne, ktoré možno na blogu nájsť, podliehajú autorskému zákonu obdobnou formou. Rozširovať možno iba tie fotografie, ktoré cituje i samotný blog (pokiaľ sú jeho súčasťou). Ide o snímky, u ktorých možno natrafiť na priamy odkaz na pôvodný zdroj a meno ich autora alebo vlastníka. Prípadný výskyt citovaných snímok na blogu nie je podporovaním ich ďalšieho rozširovania, ale posúvaním informácie o druhu zdieľania, ktoré je vzhľadom na podmienky užívania servera blog.cz únosné. Fotografie, ktoré nie sú citované za pomoci odkazu na pôvodný zdroj, sú vlastníctvom autora blogu, sú šíriteľné voľne, prípadne sú uverejnené so súhlasom osôb, ktoré zobrazujú, alebo osôb, ktoré sú ich vlastníkmi.

Najvážnejšie porušenie autorského zákona, prípadne duševného vlastníctva inej osoby, predstavuje nepodložené rozširovanie autorizovaných fotografií, ktoré sú samotnou súčasťou blogu, a to v hocakej forme. V rámci užívania fotografií, ktoré blog cituje prostredníctvom odkazu na pôvodného autora (vlastníka), je potrebné rešpektovať a preukazovať duševné vlastníctvo pôvodného autora (vlastníka).

Hockeytown Blog - Flag Counter
 


Aktuální články

Reklama